WYDARZENIA
NAJNOWSZE INFORMACJE

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 dnia 4 września 2017 r. o godz. 9.00.

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Strona do logowania dla kandydatów


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie informuje, że posiada następujące zbędne/ zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego do nieodpłatnego przekazania lub darowizny

Zespół  Szkół  Centrum  Kształcenia  Rolniczego  w  Widzewie  informuje, że posiada  

następujące zbędne/ zużyte  składniki rzeczowe majątku ruchomego do nieodpłatnego

przekazania lub darowizny :

Lp.

Nazwa składnika majątku ruchomego

Jedn. miary

Ilość

Wartość jednostkowa

Przyczyna utraty przydatności

1

Krzesło obrotowe

szt.

3

0,00

Zużyte, uszkodzone

2

Lampa biurowa

szt.

1

0,00

Uszkodzona

3

Krzesło obrotowe

szt.

2

0,00

Zużyte, uszkodzone

4

Projektor multimedialny Acer X11OPDLP

szt.

1

0,00

Uszkodzona płyta główna

5

Garnki z pokrywą

szt.

4

0,00

Zużyte, poobijane

6

Miska aluminiowa mała

szt.

3

0,00

Zużyta, dziurawa

7

Miska aluminiowa duża

szt.

3

0,00

Zużyta, dziurawa

8

Wiadro emaliowane

szt.

1

0,00

Zużyte, poobijane

9

Waga szalkowa

szt.

1

0,00

Uszkodzona, przestarzała

10

Odważniki

szt.

2

0,00

Zużyte z powodu długotrwałego użytkowania

11

Dzbanki z duraleksu

szt.

4

0,00

Uszkodzone, wyszczerbione

12

Biurko

szt.

1

0,00

Zużyte, odklejony blat

13

Szafa biblioteczna

szt.

1

0,00

Zużyta, uszkodzone drzwi i półki

14

Odkurzacz

szt.

1

0,00

Zużycie eksploatacyjne

15

Stolik świetlicowy

szt.

1

0,00

Zużyte z powodu długotrwałego użytkowania, uszkodzone  nogi.

16

Szafa

szt.

2

0,00

Zużyta, uszkodzone drzwi i półki

17

Biurko

szt.

1

0,00

Zużyty z powodu długotrwałego użytkowania

18

Telefon komórkowy

szt.

1

0,00

Uszkodzony, nie nadaje się do naprawy.

19

Stolik uczniowski

szt.

40

0,00

Zużyte, uszkodzone z powodu  długotrwałego użytkowania.

20

Krzesło obrotowe

szt.

1

0,00

Zużyte z powodu długotrwałego użytkowania, zniszczone siedzisko

21

Krzesła uczniowskie

szt.

35

0,00

Zużyte z powodu długotrwałego użytkowania, połamane nogi i szczebelki

22

Biurko

szt.

1

0,00

Zużyte z powodu długotrwałego użytkowania

23

Biurko

szt.

2

0,00

Zużyte z powodu długotrwałego użytkowania

24

Biurko

szt.

1

0,00

Zużyte z powodu długotrwałego użytkowania

25

Ekran elektryczny

szt.

1

0,00

Uszkodzony, naprawa nieopłacalna

26

Frezarka do drewna

szt.

1

0,00

Spalona, naprawa nieopłacalna

27

Imadło ślusarskie

szt.

7

0,00

Połamane

28

Krzesło BOLEK czarne

szt.

10

0,00

Zużyte, uszkodzone siedziska, połamane nogi

29

Piłata tarczowa DPS-A

szt.

1

0,00

Uszkodzony napęd

30

Spawarka

szt.

1

0,00

Uszkodzona, spalona brak części

31

Strugarka grubościówka

szt.

1

0,00

Zużyta, przestarzała

32

Strugarka poprzeczna

szt.

1

0,00

Zużyta, przestarzała

33

Strugarka wyrówniarka

szt.

1

0,00

Zużyta przestarzała

34

Szafka meblowa

szt.

3

0,00

Zużyte, uszkodzone drzwi i półki

35

Tablica  szkolna ścienna

szt.

1

0,00

Zużyta, nie można na niej pisać

36

Tablica szkolna

szt.

1

0,00

Zużyta, nie można na niej pisać

37

Telewizor Grundig

szt.

1

0,00

Uszkodzony, przestarzały, naprawa nie opłacalna

38

Zgrzewarka

szt.

1

0,00

Przepalona, naprawa nieopłacalna

39

Wyciągarka Słupkowa WS-15

szt.

1

0,00

Uszkodzony napęd, naprawa nieopłacalna

40

Tokarka pociągowa

szt.

1

0,00

Uszkodzona, naprawa nieopłacalna

41

Tokarka pociągowa

szt.

1

0,00

Uszkodzona, naprawa nieopłacalna

42

Szafa metalowa

szt.

1

0,00

Uszkodzony zamek i drzwi

43

Szafa żelazna

szt.

1

0,00

Uszkodzony zamek i drzwi

44

Krzesła drewniane

szt.

4

0,00

Zużyte, połamane nogi, uszkodzone siedziska

45

Krzesła ,,BOLEK,,

szt.

1

0,00

Zużyte, uszkodzone siedzisko

46

Krzesło ,, BOLEK,,

szt.

3

0,00

Zużyte, połamane nogi, uszkodzone siedziska

47

Ławki korytarzowe

szt.

5

0,00

Zużyte, połamane nogi

48

Obudowa Zlewu

szt.

2

0,00

Zużyty uszkodzone płyty ,nogi

49

Szafka kuchenna

szt.

1

0,00

Zużyta, porozklejany blat

50

Szafka kuchenna

szt.

1

0,00

Zużyta, porozklejany blat

51

Telefon komórkowy

szt.

1

0,00

Uszkodzony, nie nadaje się do naprawy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieodpłatne przekazanie lub  darowizna  składników  rzeczowych  majątku ruchomego może nastąpić na zasadach określonych w  rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017r w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa   (Dz. U. z 2017, poz. 729).
 

 

.


Podmioty zainteresowane w/w mieniem proszone są o składanie wniosków do Dyrektora Zespołu Szkół CKR w Widzewie, ul. Szkolna 12, 95-054 Ksawerów, do dnia 06.04.2018 r.

Wniosek o nieodpłatne przekazanie bądź darowiznę powinien zostać sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w § 38 ust. 4 oraz w § 39 ust. 4 cytowanego wyżej rozporządzenia.

Osobą do kontaktów merytorycznych w przedmiotowym zakresie jest Barbara Dąbrówka 42 215-80-33

 

Ksawerów, 16.03.2018 r.