WYDARZENIA
NAJNOWSZE INFORMACJE

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 dnia 4 września 2017 r. o godz. 9.00.

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Strona do logowania dla kandydatów


Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Czas trwania nauki – 4 lata

Charakterystyka kierunku:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie  technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

– organizowania i wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

– konserwowania oraz naprawiania urządzeń oraz systemów energetyki odnawialnej

– kontrolowania  pracy urządzeń oraz systemów energetyki odnawialnej

– sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Kształcenie zawodowe :

–  cykl kształcenia w zawodzie technik urządzeń systemów energetyki odnawialnej będzie obejmował dwie kwalifikacje zawodowe

–  kwalifikacje zawodowe będą potwierdzone egzaminem zewnętrznym w trakcie trwania nauki

–  uczeń z potwierdzonym pozytywnym wynikiem kwalifikacji zawodowych i ukończoną szkołą uzyska tytuł zawodowy

Absolwenci szkoły w zawodzie technik  urządzeń systemów energetyki odnawialnej mogą podejmować pracę w:

– przedsiębiorstwach i zakładach zajmujących się projektowaniem i instalowaniem urządzeń i systemów pozyskujących i wykorzystujących energię odnawialną