WYDARZENIA
NAJNOWSZE INFORMACJE

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 dnia 4 września 2017 r. o godz. 9.00.

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Strona do logowania dla kandydatów


Technik ogrodnik

Czas trwania nauki – 4 lata 


Baza dydaktyczna:

posiadamy profesjonalną pracownię ogrodniczą wyposażoną w:

 • własne szklarnie dydaktyczne i tunele foliowe
 • warsztaty szkolne wyposażone w profesjonalne urządzenie i maszyny ogrodnicze (siewniki, ciągniki, glebogryzarki, opryskiwacze, dmuchawy do liści, sekatory itp.)
 • kolekcje roślin sadowniczych i warzywniczych  oraz  roślin ozdobnych
 • profesjonalnie wyposażone pracownie dydaktyczne w plansze dydaktyczne, katalogi roślin, atlasy roślin, urządzenia pomiarowe, zielniki, próbki nasion, podłoży, nawozów

 

 

Charakterystyka kierunku:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ogrodnik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • zakładania, pielęgnacji upraw ogrodniczych
 • przygotowania i sprzedaży produktów ogrodniczych
 • zbioru i przechowywania produktów ogrodniczych
 • prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami)
 • planowania i zakładania terenów zieleni

 

 

Kształcenie zawodowe

 • cykl kształcenia w zawodzie technik ogrodnik będzie obejmował dwie kwalifikacje zawodowe
 • kwalifikacje zawodowe będą potwierdzone egzaminem zewnętrznym w trakcie trwania nauki
 • uczeń z potwierdzonym pozytywnym wynikiem kwalifikacji zawodowych i ukończoną szkołą uzyska tytuł zawodowy

 

Praca:

Absolwenci szkoły w zawodzie technik ogrodnik mogą podejmować pracę w:

 • profesjonalnych gospodarstwach ogrodniczych, sadowniczych i rolniczych
 • kwiaciarniach
 • centrach ogrodniczych
 • własnych firmach