WYDARZENIA
NAJNOWSZE INFORMACJE

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 dnia 4 września 2017 r. o godz. 9.00.

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Strona do logowania dla kandydatów


Technik architektury krajobrazu


Czas trwania nauki – 4 lata 

 

 

 

Baza dydaktyczna:

posiadamy profesjonalną pracownię architektury krajobrazu wyposażoną w:

–  duże, wygodne stoły do kreślenia projektów techniką ręczną
komputery z programem AutoCAD i Corel do projektowania technika komputerową
sprzęt geodezyjny  (niwelator, łaty geodezyjne, tyczki, węgielnice, busole, planimetr) niezbędny
do wykonywania pomiarów terenowych potrzebnych w pracy architekta krajobrazu
duże tereny zieloni do nauki i ćwiczeń z zakresu inwentaryzacji  oraz pomiarów geodezyjnych
szklarnie dydaktyczne do prowadzenia zajęć z zakresu produkcji i pielęgnacji roślin ozdobnych
tereny zieleni z bogatą szatą roślinną do prowadzenia zajęć z zakresu rozpoznawania, pielęgnacji i zastosowania roślin

Charakterystyka kierunku:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

–  opracowywania projektów obiektów terenów zieleni

–  urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień

–  urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu

–  prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami)

Kształcenie zawodowe

–  cykl kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu będzie obejmował dwie kwalifikacje zawodowe

–  kwalifikacje zawodowe będą potwierdzone egzaminem zewnętrznym w trakcie trwania nauki

–  Uczeń z potwierdzonym pozytywnym wynikiem kwalifikacji zawodowych i ukończoną szkołą uzyska tytuł zawodowy

Praca:

Absolwenci szkoły w zawodzie technik architektury krajobrazu mogą podejmować pracę w:

–  pracowniach prowadzących działalność w zakresie projektowania architektury krajobrazu

–  przedsiębiorstwach zajmujących się zakładaniem i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu

–  jednostkach samorządu terytorialnego (urzędy miast, gmin) na stanowiskach związanych z utrzymaniem terenów zielonych

–  przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż , w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu

–  pracowniach konserwacji zabytków

–  instytucjach związanych z ochroną środowiska

–  parkach narodowych i krajobrazowych

–  mogą także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek