WYDARZENIA
NAJNOWSZE INFORMACJE

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 dnia 4 września 2017 r. o godz. 9.00.

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Strona do logowania dla kandydatów


Technik agrobiznesu

Czas trwania nauki – 4 lata (8 semestrów) 


Baza dydaktyczna:

Posiadamy :

 • pracownię rachunkowości wyposażoną w stanowiska komputerowe z programami m.in. finansowo – księgowymi (Insert, Symfonia), zestaw multimedialny (tablica interaktywna, projektor, tablety, PRS), biblioteczka zawodowa (podręczniki, czasopisma, wzory i druki dokumentów księgowych, akty prawne, filmy DVD)
 • . pracownię pracy biurowej wyposażoną w stanowiska komputerowe z pakietem programów biurowych oraz do nauki szybkiego pisania (Mistrz klawiatury), zestaw multimedialny (tablica interaktywna, projektor, drukarka)
 • warsztaty szkolne wyposażone w narzędzia i urządzenia wykorzystywane w sektorze agrobiznesu
 • pojazdy oraz plac manewrowy do nauki jazd

 

 

Charakterystyka kierunku:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • projektowania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • sporządzania dokumentacji związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • planowania i prowadzenia marketingu i sprzedaży
 • organizowania i wykonywania prac związanych z przetwórstwem spożywczym, usługami, handlem oraz produkcją roślinną i zwierzęcą
 • obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych m.in. w zakładach przetwórstwa spożywczego

 

 

Kształcenie zawodowe

 • cykl kształcenia w zawodzie technik agrobiznesu będzie obejmował dwie kwalifikacje zawodowe
 • kwalifikacje zawodowe będą potwierdzone egzaminem zewnętrznym w trakcie trwania nauki
 • uczeń z potwierdzonym pozytywnym wynikiem kwalifikacji zawodowych i ukończoną szkołą uzyska tytuł zawodowy

 

 

Praca:

Absolwenci szkoły w zawodzie technik agrobiznesu mogą podejmować pracę w:

 • instytucjach rządowych (ARiMR, ODR, ARR, KRUS, MRiRW) oraz innych związanych
  z rolnictwem
 • urzędach administracji samorządowej
 • firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych (m.in. obsługa ruchu turystycznego, organizacja marketingu i sprzedaży, finanse i bankowość sektora rolnego, obsługa sekretariatu)przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno – spożywczego
 • własnych firmach
 • absolwenci szkoły mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą