WYDARZENIA
NAJNOWSZE INFORMACJE

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 dnia 4 września 2017 r. o godz. 9.00.

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Strona do logowania dla kandydatów


Technik architektury krajobrazu


Czas trwania nauki – 4 lata 

 

 

 

Baza dydaktyczna:

posiadamy profesjonalną pracownię architektury krajobrazu wyposażoną w:

duże, wygodne stoły do kreślenia projektów techniką ręczną
- komputery z programem AutoCAD i Corel do projektowania technika komputerową
- sprzęt geodezyjny  (niwelator, łaty geodezyjne, tyczki, węgielnice, busole, planimetr) niezbędny
do wykonywania pomiarów terenowych potrzebnych w pracy architekta krajobrazu
- duże tereny zieloni do nauki i ćwiczeń z zakresu inwentaryzacji  oraz pomiarów geodezyjnych
- szklarnie dydaktyczne do prowadzenia zajęć z zakresu produkcji i pielęgnacji roślin ozdobnych
- tereny zieleni z bogatą szatą roślinną do prowadzenia zajęć z zakresu rozpoznawania, pielęgnacji i zastosowania roślin

Charakterystyka kierunku:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

-  opracowywania projektów obiektów terenów zieleni

-  urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień

-  urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu

-  prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami)

Kształcenie zawodowe

-  cykl kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu będzie obejmował dwie kwalifikacje zawodowe

-  kwalifikacje zawodowe będą potwierdzone egzaminem zewnętrznym w trakcie trwania nauki

-  Uczeń z potwierdzonym pozytywnym wynikiem kwalifikacji zawodowych i ukończoną szkołą uzyska tytuł zawodowy

Praca:

Absolwenci szkoły w zawodzie technik architektury krajobrazu mogą podejmować pracę w:

-  pracowniach prowadzących działalność w zakresie projektowania architektury krajobrazu

-  przedsiębiorstwach zajmujących się zakładaniem i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu

-  jednostkach samorządu terytorialnego (urzędy miast, gmin) na stanowiskach związanych z utrzymaniem terenów zielonych

-  przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż , w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu

-  pracowniach konserwacji zabytków

-  instytucjach związanych z ochroną środowiska

-  parkach narodowych i krajobrazowych

-  mogą także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek