WYDARZENIA
NAJNOWSZE INFORMACJE

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 dnia 4 września 2017 r. o godz. 9.00.

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Strona do logowania dla kandydatów


O szkole

Początki naszej szkoły datują się od roku 1946. Szkoła posiada bogatą historię i tradycję. Absolwenci naszej szkoły to wykwalifikowana kadra ogrodnicza, rolnicza i techniczna.

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość:
- uprawiania sportu wyczynowego i rekreacji
- udziału w kołach zainteresowań i kursach tematycznych
- korzystania z obiektów sportowych

Szkoła oferuje:
- internat i stołówkę szkolną
- pełnowymiarowe boisko piłkarskie z bieżnią, siłownię, saunę, salę gimnastyczną
- bezpłatne prawo jazdy na samochód i ciągnik rolniczy
- wybór nauczanych języków obcych (angielski i niemiecki)
- praktyki zagraniczne w Holandii i Niemczech

Nadrzędnym celem pracy edukacyjnej każdego nauczyciela jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia. Konieczna jest harmonijna realizacja zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Zadania te tworzą wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela.

Atuty naszej szkoły:

 • oferta edukacyjna naszej szkoły zdobyła I miejsce w konkursie podczas XVII Targów Edukacyjnych w Łodzi w 2014 r.
 • dobrze przygotowujemy do egzaminów maturalnych i zawodowych – zdawalność naszych podopiecznych wynosi blisko 100%
 • przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, matematyka, biologia, geografia, chemia
 • odpowiadamy na potrzeby edukacyjne uczniów o różnych motywacjach i zainteresowaniach
 • organizujemy dodatkowe kursy zawodowe, np.: na operatora wózka widłowego, florystyczne, gastronomiczne
 • zapewniamy kształcenie praktyczne na terenie szkoły oraz w renomowanych firmach na terenie województwa łódzkiego
 • przygotowujemy do egzaminu na prawo jazdy kat. B i T, w zależności od kierunku kształcenia, posiadamy własne samochody do nauki jazdy, ciągniki i park maszynowy
 • oferujemy bezpłatny  pobyt w internacie szkolnym ze stołówką – cena całodziennego wyżywienia w miesiącu to ok. 220 zł (w zależności od ilości dni roboczych)
 • nasze klasy są niezbyt liczne, dzięki temu szczycimy się przyjazną atmosferą i brakiem anonimowości
 • zapewniamy opiekę pedagoga i psychologa
 • budynek naszej szkoły otoczony jest pięknym, starym parkiem

Szkoła w zakresie nauczania, co stanowi jej zadanie specyficzne, zapewnia uczniom w szczególności:

- naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się w mowie i w piśmie z wykorzystaniem różnorodnych środków wyrazu,

- poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy w zakresie umożliwiającym podjęcie studiów wyższych bądź ułatwiającym zdobycie zawodu,

- dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści,

- rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.),

- rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,

- traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,

- poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,

- poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej i światowej.