WYDARZENIA
NAJNOWSZE INFORMACJE

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Strona do logowania dla kandydatów

Zaproszenie na Piknik Zawodów

Zaproszenie na Piknik Zawodów


Dyrekcja

Dyrektor mgr inż. Arkadiusz Bielecki e-mail: abielecki@zsckr.pl
Zastępca dyrektora mgr inż. Maria Stusio e-mail: mstusio@zsckr.pl
Kierownik praktycznej nauki zawodu mgr inż. Małgorzata Fijałkowska e-mail: mfijalkowska@zsckr.pl
Kierownik warsztatów szkolnych mgr inż. Marek Gryska e-mail: mgryska@zsckr.pl
Kierownik internatu mgr Waldemar Dąbrowicz e-mail: wdabrowicz@zsckr.pl