WYDARZENIA
NAJNOWSZE INFORMACJE

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Strona do logowania dla kandydatów

Zaproszenie na Piknik Zawodów

Zaproszenie na Piknik Zawodów


Kwalifikacyjne kursy zawodowe – KKZ

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

w zakresie zawodów:

 

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to nowa forma kształcenia zawodowego, która zastępuje dotychczasowe kształcenie dorosłych w szkołach policealnych i technikach uzupełniających

Rekrutacja trwa !

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie. Jedynym warunkiem jest ukończenie 18 roku życia.

Kursy rozpoczynają się w dowolnym terminie, gdy liczba kandydatów w obrębie jednej kwalifikacji wyniesie min. 20 osób.

Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły w godzinach 800 – 1600

Formularz rekrutacyjny (do pobrania w PDF)

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły,    tel. 42 215 80 33

a-mail: abielecki@zsckr.pl  lub mfijalkowska@zsckr.pl  

 

*- kierunek kształcenia umożliwiający uzyskanie kwalifikacji  rolniczych