WYDARZENIA
NAJNOWSZE INFORMACJE

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 dnia 4 września 2017 r. o godz. 9.00.

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Strona do logowania dla kandydatów


Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego

Dyrektor Zespołu Szkół  Centrum Kształcenia  Rolniczego  w  Widzewie  informuje, że posiada do nieodpłatnego przekazania  zbędne składniki majątku ruchomego:

 

LANCIA-KAPPA

AUTOBUS-AUTOSAN H9-21

Nr identyfik. poj. ZLA83800002079708

Nr identyfik. poj.510089

Dane silnika:

Dane silnika: 110,00 kW

Pojemność 2446,00 cm³

Pojemność 6540,00 cm³

Rok produkcji  1998

Rok produkcji 1985

Wartość początkowa  92 812,77 zł.

Wartość początkowa   1 000,00 zł.

 

Nieaktualny dowód rejestracyjny, elementy podwozia uszkodzone i  skorodowane.

 

Na podstawie § 38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu   Państwa ( Dz.U. 2017, poz. 729).

W związku z powyższym jednostki budżetowe zainteresowane nabyciem zbędnego składnika rzeczowego winne złożyć akces jego nabycia w terminie do 03.11.2017r. pod adres:

 

Zespół  Szkół  Centrum  Kształcenia  Rolniczego w Widzewie  ul. Szkolna 12,

95-054 KSAWERÓW.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie  oraz telefonicznie pod nr tel. 42 215 80 33.