WYDARZENIA
NAJNOWSZE INFORMACJE

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 dnia 4 września 2017 r. o godz. 9.00.

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Strona do logowania dla kandydatów


Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie, ul. Szkolna 12,
95-054 Ksawerów informuje, że posiada następujące zbędne/ zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego:

Lp.

Nazwa składnika majątku ruchomego

Jedn. miary

Ilość

Wartość jednostkowa

Numer inwentarzowy

Przyczyna utraty przydatności

1

Krzesła

szt.

11

0,00

1212/11

Zniszczone i uszkodzone w wyniku długoletniego użytkowania

2

Biurko

szt.

1

0,00

305/09

j.w

3

Regał

szt.

1

0,00

303/09

j.w

4

Krzesła

szt.

11

0,00

2885/17 do 2895/17

j.w

5

Stół ślusarki wielostanowiskowy

szt.

1

0,00

678/09

j.w

6

Zegar ścienny

szt.

1

0,00

093/09

uszkodzony

7

Czajnik bezprzewodowy

szt.

1

0,00

495/09

uszkodzony

8

Krzesła

szt.

15

0,00

1949/14  do 1963/14

Zniszczone i uszkodzone w wyniku długoletniego użytkowania

9

Fotel

szt.

3

0,00

206/09

Zniszczone i uszkodzone w wyniku długoletniego użytkowania

10

Biurko

szt.

2

0,00

277/09

Zniszczone w wyniku długoletniego użytkowania

11

Tablica

szt.

1

0,00

566/09

j.w.

12

Zestaw  szaf

szt.

1

0,00

567/09

j.w.

13

Stolik uczniowski

szt.

15

0,00

1214/11

j.w.

14

Krzesła

szt.

3

0,00

2926/17 do 2928/17

j.w.

15

Pralka automatyczna

szt.

1

0,00

817/09

uszkodzona, naprawa nieopłacalna

16

Projektor multimedialny ACER X11OP

szt.

1

0,00

1353/12

uszkodzony, naprawa nieopłacalna

17

Projektor multimedialny Epson EMP-X5

szt.

1

0,00

940/09

uszkodzony, naprawa nieopłacalna

18

Telefon Smartfon

szt.

1

0,00

2136/14

uszkodzony naprawa nieopłacalna

19

Drukarka wielofunkcyjna

szt.

1

0,00

1129/11

Uszkodzona, naprawa nieopłacalna

Nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego może nastąpić na zasadach określonych w § 38 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.05.2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761).

W sytuacji, gdy brak będzie podmiotów zainteresowanych nieodpłatnym przekazaniem, może zostać dokonana darowizna składników rzeczowych majątku ruchomego na rzecz podmiotów wskazanych w § 39 ust. 1 cytowanego wyżej rozporządzenia.

Podmioty zainteresowane w/w mieniem proszone są o składanie wniosków do Dyrektora Zespołu Szkół CKR w Widzewie, ul. Szkolna 12, 95-054 Ksawerów, do dnia 19.03.2017 r.

Wniosek o nieodpłatne przekazanie bądź darowiznę powinien zostać sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w § 38 ust. 4 oraz w § 39 ust. 4 cytowanego wyżej rozporządzenia.

Osobą do kontaktów merytorycznych w przedmiotowym zakresie jest Barbara Dąbrówka
tel. (kontakt.) 42 215-80-33, 511 724 431

Ksawerów, dnia 13.03.2017 r.