WYDARZENIA
NAJNOWSZE INFORMACJE

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 dnia 4 września 2017 r. o godz. 9.00.

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Strona do logowania dla kandydatów


Pedagog szkolny

mgr ANNA ROSIAK

 

 

mail:   arosiak@zsckr.pl
poniedziałek 08.00 14.00
wtorek 08.00 16.00
środa 08.00 14.00
czwartek 08.00 14.00
piątek 08.00 12.00

 

Uwaga: Istnieje możliwość umówienia zajęć w klasach i spotkania z rodzicami w innych godzinach

 

POMOC SPECJALISTYCZNA
PRZYDATNE ADRESY I TELEFONY:

 

 • Regionalne Centrum Polityki Społecznej

Łódź, ul. Piłsudskiego 8
Tel. 42 663 34 60

 • Fundacja "Arka"

Łódź, ul. Kopernika 37
Tel. 42 630 03 73

 • Stacjonarny Ośrodek Leczenia Uzależnień Młodzieży dla Dzieci i Młodzieży "Monar"

Łódź, ul. Tuszyńska 106
Tel. 42 646 40 12

 • Profilaktyczno – Rozwojowy Ośrodek Dzieci i Młodzieży "PROM"

Łódź, ul. Jaracza 40
42 640 03 73

 • Wojewódzki Ośrodek Leczenia Uzależnień

Łódź, ul. Pomorska 54
Tel. 42 633 08 59 (uzależnienia alkoholowe)
Tel. 42 633 15 30 (uzależnienia od narkotyków, leków)

 • Poradnia Profilaktyczno – Społeczna przy Towarzystwie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych " Powrót z U"

Łódź, ul. Więckowskiego 13
Tel. 42 632 50 69

 • Fundacja "Uwolnienie", Centrum Leczenia Uzależnień

Łódź, ul. Chrobrego 16
Tel. 42 630 36 18

 • Zakład Leczenia Uzależnień

Łódź, ul. Niciarniana 41
Tel. 42 676 16 61

 • Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Łódź, ul. Kilińskiego 232
42 684 08 13 (poradnia)
42 681 80 07 (Niebieska Linia)
42 681 34 80 (izba przyjęć)

 • Antynarkotykowy telefon zaufania

42 665 19 08; 801 199 990

 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Tel. 801 120 022 (płatny pierwszy impuls)
Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111

 • Kuratorium Oświaty w Warszawie

telefon zaufania 22 551 24 44

 • Policyjny telefon zaufania 800 120 226; Pabianice 42 225 33 66
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Pabianice, ul. Traugutta 6A
Tel. 42 215 66 60, 42 215 66 05

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Pabianice, ul. Bracka 10/12
Tel. 42 215 02 41

 • Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej

Pabianice, ul. Partyzancka 31
Tel. 42 215 42 11; 42 227 10 80

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Pabianice, ul. Gdańska 7 , Tel. 42 226 82  66
Pabianice, ul. Torowa 21, Tel. 668374 148

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ksawerów, ul. , Tel. 42 213 89 83

 • Rzecznik Praw Dziecka

Bezpłatny telefon zaufania 800 12 12 12