zmień kontrast
A-   A    A+
mapa serwisu
wersja tekstowa
A-
A
A+

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie

im. mjr. pil. Władysława Szcześniewskiego
prowadzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Gastronomia

Architektura i ogrodnictwo

Mechanizacja

Odnawialne Źródła Energii

Kształcenie dorosłych

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA  /  Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

Rekrutacja do szkoły odbywa się w formie elektronicznej. Należy zalogować się na adres internetowy : lodzkie.edu.com.pl  i utworzyć swoje konto. Link do logowania podany jest w drugiej zakładce. Kandydat może wybrać trzy szkoły . Na pierwszym miejscu podaje szkołę, do której chce się dostać. W naszym Zespole można wybrać następujące typy Szkół :

TECHNIKUM

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 

Po wypełnieniu wszystkich danych na swoim koncie należy wydrukować wniosek, który musi być podpisany przez rodzica (opiekuna) i przez kandydata. Wniosek o przyjęcie do szkoły należy złożyć tylko do szkoły pierwszego wyboru. Termin logowania i składania wniosków rozpoczyna się 13.05.2019 i trwa do 25.06.2019.

 

Po ukończeniu gimnazjum lub szkoły podstawowej należy złożyć do wybranej szkoły:

– świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej

– zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty

-zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu (skierowanie do lekarza kandydat otrzyma w sekretariacie wybranej szkoły).

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

– składanie wniosków o przyjęcie od 13.05.2019 do 25.06.2019

– składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej  i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty od 21.06.2019 do 25.06.2019

– podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych – 16.07.2019

– od 16.07.2019 do 24.07.2019 dostarczanie oryginałów świadectw ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki  zawodu

– 25.07.2019 podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wszystkie informacje dotyczące terminów postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów są zawarte w Zarządzeniu Nr 41/2019 Kuratora Oświaty w Łodzi w załączeniu (trzecia zakładka).