zmień kontrast
A-   A    A+
mapa serwisu
wersja tekstowa
A-
A
A+

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie

im. mjr. pil. Władysława Szcześniewskiego
prowadzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA  /  Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

Rekrutacja do szkoły odbywa się w formie elektronicznej. Należy zalogować się na adres internetowy : lodzkie.edu.com.pl  i utworzyć swoje konto. Link do logowania podany jest w drugiej zakładce. Kandydat może wybrać trzy szkoły . Na pierwszym miejscu podaje szkołę, do której chce się dostać. W naszym Zespole można wybrać następujące typy Szkół :

TECHNIKUM

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

 

Po wypełnieniu wszystkich danych na swoim koncie należy wydrukować wniosek, który musi być podpisany przez rodzica (opiekuna) i przez kandydata. Wniosek o przyjęcie do szkoły należy złożyć tylko do szkoły pierwszego wyboru. Termin logowania i składania wniosków rozpoczyna się 21.05.2018 i trwa do 20.06.2018.

 

Po ukończeniu gimnazjum należy złożyć do wybranej szkoły:

– świadectwo ukończenia gimnazjum

– zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu (skierowanie do lekarza kandydat otrzyma w sekretariacie wybranej szkoły).

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

– składanie wniosków o przyjęcie od 21.05.2018 do 20.06.2018

– składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 22.06.2018 do 26.062018

– podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych – 12.07.2018

– od 12.07.2018 do 19.072018 dostarczanie oryginałów świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczeń o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki  zawodu

– 20.07.2018 podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wszystkie informacje dotyczące terminów postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów są zawarte w Zarządzeniu Nr 12/2018 Kuratora Oświaty w Łodzi w załączeniu (trzecia zakładka).