zmień kontrast
A-   A    A+
mapa serwisu
wersja tekstowa
A-
A
A+

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie

im. mjr. pil. Władysława Szcześniewskiego
prowadzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Gastronomia

Architektura i ogrodnictwo

Mechanizacja

Odnawialne Źródła Energii

Kształcenie dorosłych

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA  /  Możliwości podjęcia pracy

Możliwości podjęcia pracy

Absolwenci szkoły mogą podejmować pracę w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnacji  obiektów architektury krajobrazu, biurach projektowych, Zakładach Zieleni Miejskiej, szkółkach roślin ozdobnych, centrach ogrodniczych, kwiaciarniach,  a także w przedsiębiorstwach, instytucjach i osiedlach mieszkaniowych  przy pielęgnacji terenów zieleni. Mogą także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Technik Architektury Krajobrazu jest zawodem poszukiwanym na rynku pracy zarówno w kraju jaki i w Europie. Gwarantuje stałe zatrudnienie i wysokie zarobki.

Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent może kontynuować naukę na wyższej uczelni (preferowane kierunki studiów: architektura krajobrazu, ogrodnictwo, biologia, ochrona środowiska, geodezja, energetyka odnawialna).