zmień kontrast
A-   A    A+
mapa serwisu
wersja tekstowa
A-
A
A+

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie

im. mjr. pil. Władysława Szcześniewskiego
prowadzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Gastronomia

Architektura i ogrodnictwo

Mechanizacja

Odnawialne Źródła Energii

Kształcenie dorosłych

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA  /  Kucharz

Kucharz

Kwalifikacje:

 T.6. Sporządzanie potraw i napojów

 

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji T.15. oraz wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł:

technik żywienia i usług gastronomicznych.

 

Nauka trwa 1,5 roku.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, min. raz na 2 tygodnie – 2 dni (sobota i niedziela)

 

Kucharz sporządza różnego rodzaju potrawy, ciasta, napoje i desery z zastosowaniem narzędzi, maszyn i urządzeń w zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych. Planuje i organizuje pracę w kuchni.

Praca: w hotelach, restauracjach i innych publicznych miejscach żywienia, jak też na statkach, w pociągach pasażerskich i domach prywatnych.

 

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego – forma zaoczna

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów  

195 godz.

T.6. Sporządzanie potraw i napojów 455 godz.
Razem 650 godz.

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz po potwierdzeniu kwalifikacji T.6. Sporządzanie potraw i napojów może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.