zmień kontrast
A-   A    A+
mapa serwisu
wersja tekstowa
A-
A
A+

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie

im. mjr. pil. Władysława Szcześniewskiego
prowadzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Gastronomia

Architektura i ogrodnictwo

Mechanizacja

Odnawialne Źródła Energii

Kształcenie dorosłych

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA  /  Ogrodnik

Ogrodnik

Kwalifikacje:

 R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

 

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji R.18. oraz wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł: technik ogrodnik.

 

Nauka trwa do 1,5 roku.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, min. raz na 2 tygodnie – 2 dni (sobota i niedziela)

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ogrodnik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

Praca

Absolwenci szkoły w zawodzie ogrodnik mogą podejmować pracę w:

 

 

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego – forma zaoczna

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 150 godz.
R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 423 godz.
Razem 573 godz.

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ogrodnik po potwierdzeniu kwalifikacji R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik ogrodnik po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji R.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.