zmień kontrast
A-   A    A+
mapa serwisu
wersja tekstowa
A-
A
A+

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie

im. mjr. pil. Władysława Szcześniewskiego
prowadzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Gastronomia

Architektura i ogrodnictwo

Mechanizacja

Odnawialne Źródła Energii

Kształcenie dorosłych

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA  /  Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

Kwalifikacje:

M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie

 

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji M.46 oraz wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

 

Nauka trwa do 2 lat.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, min. raz na 2 tygodnie – 2 dni (np. sobota i niedziela)

 

Zakres kursu:

Praca

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego – forma                     stacjonarna              zaoczna

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 490 godz. 293 godz.
M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 280 godz. 182 godz.
M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie 270 godz. 178 godz.
Razem 1040 godz. 653 godz.

 

Szkoła przygotowuje ucznia do kierowania pojazdem samochodowym oraz ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Egzamin państwowy, wymagany do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii, jest przeprowadzany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.).

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji M.46. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.