zmień kontrast
A-   A    A+
mapa serwisu
wersja tekstowa
A-
A
A+

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie

im. mjr. pil. Władysława Szcześniewskiego
prowadzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Gastronomia

Architektura i ogrodnictwo

Mechanizacja

Odnawialne Źródła Energii

Kształcenie dorosłych

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA  /  Technik ogrodnik

Technik ogrodnik

Kwalifikacje:

  1. 5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
  2. 18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

 

Nauka trwa ok. 2 lata.

Słuchacz posiadając świadectwo kwalifikacji R.5. może uzyskać tytuł zawodowy ogrodnik 611303. Nie jest wymagane wykształcenie średnie, natomiast konieczne jest wykształcenie na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.

 

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, min. raz na 2 tygodnie – 2 dni (sobota i niedziela)

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ogrodnik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

Praca:

 

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego – forma zaoczna

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 221 godz.
R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 423 godz.
R.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych 130 godz.
Razem 774 godz.

w tym 160 godz. praktyki

R.5 – 544 godz.                    R.18 – 230 godz.                  + 160 godz. praktyki zawodowej

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni (320 godzin).

Szkoła przygotowuje ucznia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Egzamin państwowy, wymagany do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii, jest przeprowadzany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.).