zmień kontrast
A-   A    A+
mapa serwisu
wersja tekstowa
A-
A
A+

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie

im. mjr. pil. Władysława Szcześniewskiego
prowadzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Gastronomia

Architektura i ogrodnictwo

Mechanizacja

Odnawialne Źródła Energii

Kształcenie dorosłych

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA  /  Technik mechanizacji rolnictwa

Technik mechanizacji rolnictwa

Kwalifikacje:

M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie                 

M.46. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

 

 

Absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie: mechanik-operator-operator pojazdów i maszyn rolniczych posiada już kwalifikacje M.01 i M.02 – aby uzyskać tytuł technika mechanizacji rolnictwa musi ukończyć kurs na kwalifikację M.46

 

Nauka trwa ok. 2 lata.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, min. raz na 2 tygodnie – 2 dni (np. sobota i niedziela)

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa będzie potrafił:

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego- forma                     stacjonarna              zaoczna

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 520 godz. 338 godz.
M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie 280 godz. 182 godz.
M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie 270 godz. 176 godz.
M.46. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie 260 godz. 169 godz.
Razem                     1330 godz. 865 godz.

Kwalifikacje M.01, M.02 – ok. 600 godz.( po 300 godz. na kwalifikację)

Kwalifikacja M.46 – ok. 280 godz. (1 rok)

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodnie (160 godzin).

Szkoła przygotowuje ucznia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Egzamin państwowy, wymagany do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii, jest przeprowadzany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.).