zmień kontrast
A-   A    A+
mapa serwisu
wersja tekstowa
A-
A
A+

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie

im. mjr. pil. Władysława Szcześniewskiego
prowadzony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Gastronomia

Architektura i ogrodnictwo

Mechanizacja

Odnawialne Źródła Energii

Kształcenie dorosłych

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA  /  Technik architektury krajobrazu

Technik architektury krajobrazu

Kwalifikacje:

  1. 21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu;
  2. 22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

 

 

Nauka trwa ok. 2 lata.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, min. raz na 2 tygodnie – 2 dni (sobota i niedziela)

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

Praca:

 

Minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego – forma zaoczna

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru rolniczo-leśnego z ochroną środowiska stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 195 godz.
R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 345 godz.
R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu 338 godz.
Razem 878 godz.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni – 160 godzin.

Szkoła przygotowuje ucznia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Egzamin państwowy, wymagany do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii, jest przeprowadzany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.).